   Như vậy: +86(021)34555005 34555008       Email: sales@suotopump.com
SỰ BẢO ĐẢM
Tuyên bố bảo hành
Bảo hành có giới hạn này áp dụng cho các sản phẩm được mua từ SUOTO bởi người mua ban đầu để sử dụng bình thường và không bán lại. SUOTO đảm bảo rằng một sản phẩm được bảo hiểm không có khiếm khuyết về vật liệu và tay nghề, với các ngoại lệ được nêu dưới đây.
Bảo hành giới hạn không bao gồm thiệt hại do sử dụng sai, tai nạn, sửa đổi hoặc thay đổi sản phẩm, giả mạo, môi trường vật lý hoặc hoạt động không phù hợp ngoài thông số kỹ thuật của sản phẩm, bảo trì không đúng hoặc lỗi do sản phẩm mà SUOTO không chịu trách nhiệm.

Nếu bạn gặp sự cố với sản phẩm, trước khi tìm kiếm dịch vụ bảo hành giới hạn, trước tiên hãy làm theo các quy trình khắc phục sự cố mà SUOTO cung cấp.
Để có được dịch vụ bảo hành giới hạn, trước tiên bạn phải liên hệ với Trung tâm cuộc gọi SUOTO thích hợp. Bạn phải trả lại sản phẩm được bảo hiểm bằng cách sử dụng bao bì được phê duyệt cho trung tâm hậu cần của chúng tôi. Bạn phải trả bất kỳ chi phí vận chuyển liên quan, nhiệm vụ và bảo hiểm trong việc vận chuyển sản phẩm đến trung tâm hậu cần của chúng tôi. Bạn nên xóa tất cả thông tin cá nhân khỏi sản phẩm trước khi trả lại.

SUOTO sẽ thay thế sản phẩm bằng một sản phẩm thay thế tương đương về chức năng, trả trước vận chuyển. SUOTO có thể thay thế sản phẩm của bạn bằng một sản phẩm đã được sử dụng, sửa chữa và thử nghiệm trước đây để đáp ứng các thông số kỹ thuật của SUOTO. Bạn nhận được tiêu đề cho sản phẩm thay thế khi giao hàng cho nhà vận chuyển tại điểm vận chuyển SUOTO. Bạn có trách nhiệm nhập khẩu sản phẩm thay thế, nếu có. SUOTO sẽ không trả lại sản phẩm ban đầu cho người tiêu dùng; SUOTO đảm bảo rằng các sản phẩm thay thế được bảo hành trong thời gian còn lại của bảo hành sản phẩm gốc hoặc 90 ngày, tùy theo giá trị nào lớn hơn.

BẢO HÀNH GIỚI HẠN NÀY CHO BẠN QUYỀN HỢP PHÁP CỤ THỂ, VÀ BẠN C MAYNG CÓ THỂ CÓ QUYỀN KHÁC MÀ PHIÊN BẢN TỪ JURISDICTION ĐẾN JURISDICTION.

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

ĐT:+86 (0) 21 34555005 34555008
Fax: +86 (0) 21 33250500

Thêm vào:Số 7420, đường Caolang, Thượng Hải, 201516 P.R.China
E-mail:sales@suotopump.com
BẢN QUYỀN (C) 2015 SUOTO BƠM CÔNG NGHIỆP TẤT CẢ QUYỀN ĐƯỢC ĐẢM BẢO.BẢN ĐỒ TRANG WEB