   Như vậy: +86(021)34555005 34555008       Email: sales@suotopump.com

SỰ BỀN VỮNG
Sự bền vững
Chúng tôi tin rằng mỗi ngày đều có khả năng giải quyết những thách thức cấp bách của thế giới. Mỗi ngày chúng tôi chọn thực hiện các bước để chăm sóc cho con người, hành tinh và doanh nghiệp của chúng tôi. Trong SUOTO, mọi người đều được mời tham gia để làm cho thế giới tốt đẹp hơn. Chỉ thông qua một nỗ lực chung toàn cầu, chúng ta mới có thể giữ lời hứa cốt lõi của mình: có trách nhiệm, suy nghĩ trước và đổi mới tương lai.

GIẢI PHÁP SẢN PHẨM BỀN VỮNG

Khả năng phát minh và bán các công nghệ và giải pháp giúp người dùng cuối giảm mức tiêu thụ năng lượng và giảm mức tiêu thụ nước. Ngoài ra, giới thiệu những cách mới để sử dụng lại tài nguyên là rất quan trọng, vì tập trung vào toàn bộ vòng đời sản phẩm bao gồm cả xử lý và tái chế.

ĐIỀU KIỆN KINH DOANH TRÁCH NHIỆM

Với khu vực trọng tâm 'Hành vi kinh doanh có trách nhiệm', chúng tôi sẽ tập trung vào việc tăng cường các hoạt động của mình để tuân thủ UN Global Compact liên quan đến các tiêu chuẩn lao động, nhân quyền, chống tham nhũng và môi trường. Điều này liên quan đến hành vi nội bộ của chúng tôi, cũng như hành vi của chúng tôi đối với các bên liên quan bên ngoài.

CẠNH TRANH

Chúng tôi cam kết thu hút, giữ chân và phát triển những người đẳng cấp thế giới tham gia chương trình nghị sự bền vững.
Chúng tôi muốn tạo ra nhận thức chung về tính bền vững và biến nó thành một phần của suy nghĩ, và do đó làm cho nó trở thành một phần tự nhiên trong sự hiểu biết của chúng tôi và mọi thứ chúng tôi làm.

DẤU CHÂN MÔI TRƯỜNG

Vùng tập trung foot Dấu chân môi trường Có trọng tâm cụ thể về bốn yếu tố; năng lượng và dấu chân carbon, dấu chân nước, dấu chân chất thải và dấu chân hóa học.
Giảmnăng lượngtiêu thụ liên quan đến các hoạt động của chúng tôi và giảm khách hàng của chúng tôi Tiêu thụ năng lượng là một trong những khía cạnh quan trọng nhất trong nỗ lực hiện thực hóa tham vọng không bao giờ thải ra nhiều CO2 hơn chúng ta đã làm, bất chấp sự tăng trưởng kinh tế.
Nước là điều cần thiết cho sự sống còn cơ bản, sản xuất thực phẩm và tăng trưởng kinh doanh. Do đó, mỗi lần thả đều có giá trị.

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

ĐT:+86 (0) 21 34555005 34555008
Fax: +86 (0) 21 33250500

Thêm vào:Số 7420, đường Caolang, Thượng Hải, 201516 P.R.China
E-mail:sales@suotopump.com
BẢN QUYỀN (C) 2015 SUOTO BƠM CÔNG NGHIỆP TẤT CẢ QUYỀN ĐƯỢC ĐẢM BẢO.BẢN ĐỒ TRANG WEB