   Như vậy: +86(021)34555005 34555008       Email: sales@suotopump.com
VĂN HÓA
Văn hóa
Văn hóa doanh nghiệp là linh hồn của doanh nghiệp, là sức mạnh thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp liên tục. Nó chứa một nội dung rất phong phú. Cốt lõi của nó là tinh thần và giá trị của doanh nghiệp. Đó là trong quá trình phát triển SUOTO dần dần hình thành hệ thống văn hóa.

Văn hóa SUOTO lấy đổi mới khái niệm làm tiền thân, đổi mới chiến lược làm định hướng, đổi mới tổ chức làm bảo đảm, đổi mới kỹ thuật là phương tiện và đổi mới thị trường làm mục tiêu, với SUOTO từ đầu đến lớn, từ lớn đến mạnh, từ lớn đến mạnh Trung Quốc với thế giới, văn hóa SUOTO luôn luôn đổi mới và phát triển. Sự công nhận chung của nhân viên, sự tham gia tích cực là đặc điểm lớn nhất của văn hóa SUOTO. Mỗi nhân viên SUOTO sẽ nhận ra đầy đủ giá trị cá nhân và theo đuổi của họ trong việc hiện thực hóa thương hiệu nổi tiếng thế giới SUOTO.

Nhiệm vụ doanh nghiệp: cống hiến hết mình cho ngành xử lý chất lỏng
Tinh thần doanh nghiệp: xuống đất, không ngừng bước lên một bước mới.
Triết lý doanh nghiệp: chúng tôi luôn trân trọng mối quan hệ hài hòa giữa con người và thiên nhiên, để cải thiện chất lượng cuộc sống của con người, do đó, trong lĩnh vực công nghiệp nước, chúng tôi không ngừng nỗ lực để ...!
Chính sách quản lý: để thiết lập nền tảng doanh nghiệp với tài năng, để thúc đẩy phát triển doanh nghiệp với khoa học và công nghệ, tạo ra chuỗi giá trị sản phẩm hài lòng của khách hàng.
Ý thức đội nhóm: tích hợp các nguồn lực sẵn có để tạo thành một lực lượng gắn kết, để đạt được sự sáng chói hơn.
Chính sách chất lượng: theo đuổi sự hoàn hảo, để xây dựng thương hiệu nổi tiếng thế giới.

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

ĐT:+86 (0) 21 34555005 34555008
Fax: +86 (0) 21 33250500

Thêm vào:Số 7420, đường Caolang, Thượng Hải, 201516 P.R.China
E-mail:sales@suotopump.com
BẢN QUYỀN (C) 2015 SUOTO BƠM CÔNG NGHIỆP TẤT CẢ QUYỀN ĐƯỢC ĐẢM BẢO.BẢN ĐỒ TRANG WEB